Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Kasy „gotowe na ONLINE”?

Nie ma na rynku dostępnych w sprzedaży kas spełniających warunki techniczne, które opracowuje rząd.

Wszystkie dostępne obecnie urządzenia na rynku spełniają wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia technicznego w sprawie warunków i kryteriów jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wymagania stawiane kasom ONLINE zasadniczo różnią się od tych, które obowiązują obecnie.

Co się zmienia w kasach ONLINE?

1. Pamięć fiskalna będzie musiała mieć wielokrotnie większą pojemność niż ta stosowana w obecnych kasach.
2. Wprowadza się wymóg komunikacji z Repozytorium (połączenie internetowe lub sieci teleinformatyczne).
3. Wprowadza się zaawansowaną kryptografię służącą do podpisywania dokumentów fiskalnych jak również do szyfrowania transmisji danych do/z Repozytorium.
4. Kopia elektroniczna nie będzie już dostępna dla podatnika (będzie można ją odczytać poprzez jeden z interfejsów kasy takich jak RS232, USB, etc.).

Gotowa na online” czy „gotowa na modyfikację”?

Tak zwane kasy „gotowe na ONLINE” ("online ready") oferowane na rynku przez niektórych dostawców, w rzeczywistości są zwykłymi kasami spełniającymi wymogi aktualnego rozporządzenia technicznego (które de facto muszą spełniać wszystkie kasy oferowane na polskim rynku). Dostawcy takich kas proponują, za dodatkową opłatą, możliwość „modyfikacji” kasy, do przepisów, które dopiero mają wejść w życie.   

Porównaj kasy z kopią elektroniczną, „gotowe na online”, kasy ONLINE wg projektu rozporządzenia

CECHY KASYKASA Z ELEKTRONICZNĄ KOPIĄKASA „GOTOWA NA ONLINE”KASA ONLINE
KOPIA ELEKTRONICZNA DOSTĘPNA DLA UŻYTKOWNIKA
KOMUNIKACJA Z REPOZYTORIUM FISKUSA
SPRZĘTOWE SZYFROWANIE I PODPISYWANIE DANYCH
AUTOMATYCZNE POBIERANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO
W CZASIE FISKALIZACJI
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA KASY
PAMIĘĆ FISKALNA Z REJESTRACJĄ KWOT PARAGONÓW I DODATKOWYCH ZDARZEŃ
SPECJALNA, WEWNĘTRZNA KOPIA ELEKTRONICZNA DRUKOWANYCH DOKUMENTÓW (TZW. PAMIĘĆ CHRONIONA)
E-PARAGON
UJEDNOLICONY PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY
KASA –TERMINAL PŁATNICZY
CENAod 1299 zł*Wyższa 
o 300-500 zł**
Na poziomie cen kas 
z elektroniczną kopią***

* cena netto dla użytkownika końcowego, z oferty Posnet
** ceny urządzeń „gotowe na online” są od 300 do 500 zł wyższe od cen z urządzeń kopią elektroniczną, przy czym ten dodatkowy koszt nie uwzględnia kosztów związanych z wyrejestrowaniem kasy oraz fiskalizacji urządzenia po „modyfikacji”
*** deklaracja Posnet

Zatem „modyfikacja” kasy z kopią elektroniczną do kasy ONLINE, która miałaby spełniać wymogi projektowanego rozporządzenia technicznego, musiałaby uwzględniać co najmniej następujące operacje:
1. Formalna likwidacja kasy:
a) zakończenie pracy w trybie fiskalnym (przejście w stan tylko do odczytu).
b) wykonaniem odczytu pamięci fiskalnej (dla urzędu skarbowego).
Przy ww wymienionych czynnościach (szczególnie wymienionych w punkcie b) musi być obecny serwis, podatnik oraz pracownik urzędu skarbowego.
2. Wymiana części lub wszystkich podzespołów elektronicznych kasy (ew. z wyjątkiem mechanizmu drukującego, klawiatury i wyświetlaczy), w tym pamięci fiskalnej. Taka operacja może być formalnie zrealizowana wyłącznie przez producenta kasy. Taka „wymiana” podzespołów z punktu widzenia formalnego byłaby produkcją urządzenia spełniającego wymogi nowej homologacji wraz z nadaniem nowego numeru unikatowego. Czyli produkcją nowego urządzenia z wykorzystaniem części używanych podzespołów.
3. Ponowną fiskalizację kasy (z innym numerem unikatowym pamięci fiskalnej jak również numerem ewidencyjnym urządzenia).

Należy podkreślić, że taka modyfikacja byłaby możliwa pod warunkiem uzyskania przez producenta kasy pozytywnej decyzji Głównego Urzędu Miar, czyli homologacji dla kasy ONLINE będącej wersją kasy „modyfikowanej”.

WAŻNE!

Te wszystkie operacje związane są z procedurami narzuconymi przez przepisy i standardy pracy służb skarbowych. Nie ma możliwości wykonania ich „od ręki”.

CO TO OZNACZA?

W czasie tzw. „modyfikacji” kasy podatnik nie ma możliwości prowadzenia (rejestracji) sprzedaży. Będzie mógł ją ponownie rozpocząć po zafiskalizowaniu „zmodyfikowanej” kasy. Czas trwania takiej modyfikacji to minimum kilka dni, podczas których nie będzie można prowadzić sprzedaży.

UWAGA!

Użytkownik aktualnie nie ma żadnej pewności czy po takiej „modyfikacji” będzie mógł skorzystać z ulgi, którą planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów. Podatnik (użytkownik kasy), który prowadzi działalność w branży wskazanej do obowiązkowego przejścia na standard kas ONLINE w latach 2019-2020, będzie mógł, wg propozycji rządu, skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto (jednak nie więcej niż 90% wartości netto wydatkowanej na zakup kasy ONLINE).

Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. W założeniu ustawodawcy łączność pomiędzy kasą z Repozytorium, szacunkowo, odbywać się będzie co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń, w dodatku bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie

Nie ma jeszcze ostatecznie zatwierdzonych regulacji prawnych dotyczących kas ONLINE, jednakże do notyfikacji w Unii Europejskiej zgłoszono ostateczny projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Państwa członkowskie UE mogą zgłaszać swoje uwagi do notyfikowanego projektu do dnia 20 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że w tym okresie nie wolno wprowadzać żadnych zmian. 
Więcej informacji na ten temat pod linkiem: 
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/pl/search/trisaction=search.detail&year=2018&num=23

Pozostałe akty prawne związane z kasami online są nadal w fazie projektów i opracowań. Projekty te zostały opublikowane na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji 
(RCL www.rcl.gov.pl).


UWAGA!

Dopiero wprowadzenie w życie aktów prawnych umożliwi producentom urządzeń fiskalnych ubieganie się o decyzje dopuszczające do obrotu kasy ONLINE.Takie potwierdzenia wydaje prezes Głównego Urzędu Miar, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, weryfikując, czy kasa spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (aktualnie nadal na etapie projektu). Oczekujemy na publikację projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy*:

1) świadczenia usług:

a) od 1 stycznia 2019r. - naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

b) od 1 lipca 2019 r. - związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

c) od 1 stycznia 2020 r. - fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

2) od 1 stycznia 2019 r. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

* Terminy wskazane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

WAŻNE!

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 1000 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

UWAGA!

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?

Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:

  • Projekt rozporządzenia technicznego już został notyfikowany w UE a proces ten zakończy się 20.04.2018 r.
  • Ministerstwo Finansów wciąż pracuje nad zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, które podobnie jak rozporządzenie techniczne muszą zostać notyfikowane w UE.
  • Dopiero po zakończonej notyfikacji nowe prawo może zostać uchwalone i ogłoszone.
  • Zatem po wejściu w życie ww. aktów prawnych, producenci mogą zacząć się ubiegać o wydanie decyzji prezesa Głównego Urzędu Miar (homologacji), na podstawie której kasy ONLINE będą dopuszczone do obrotu.
  • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję i dystrybucję kas ONLINE.


KIEDY DOKŁADNIE?

Analizując obecny stan prac w resortach Rozwoju i Finansów można wnioskować, że pierwsze kasy ONLINE pojawią się na rynku nie wcześniej niż w drugiej połowie 2018 roku.

Do kiedy będą dostępne kasy obecnie stosowane?

Kasy z papierową kopią paragonu

Z projektu ustawy wynika, że homologacje dla kas z papierową kopią będą ważne do końca 2018 roku, co oznacza, że kasę takiego typu będzie można zakupić i zafiskalizować najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r

WAŻNE!

Dodatkowo ustawodawca przewiduje dla kas z kopią papierową zakaz wymian pamięci fiskalnych w przypadku ich zapełnienia. Innymi słowy, takie kasy będzie można stosować wyłącznie do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej.

Kasy z elektroniczną kopią paragonu

Ustawodawca planuje, że homologacje dla kas z elektroniczną kopią będą ważne do końca 2022 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości zakupu i fiskalizacji kasy z elektroniczną kopią paragonu.

WAŻNE!

Zwracamy uwagę, że podatnik, który zakupi i zafiskalizuje taką kasę najpóźniej 31 grudnia 2022 roku, będzie mógł jej używać aż do zapełnienia pamięci fiskalnej (czyli przez co najmniej kolejnych pięć lat).

Czym będą się różnić kasy ONLINE od stosowanych obecnie?

Najważniejsze zmiany

  • W kasach ONLINE elektroniczne kopie drukowanych dokumentów będą zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia, a nie na zewnętrznych nośnikach danych (np. kartach SD), tak jak to było realizowane do tej pory. Nie będzie możliwości samodzielnej wymiany takiej pamięci. Operacja ta będzie zarezerwowana wyłącznie dla autoryzowanego serwisu kas.
  • Dopuszczono aktualizację oprogramowania w kasie. To duża i ważna zmiana. Operacja aktualizacji oprogramowania kasy będzie możliwa wyłącznie zdalnie, czyli kasa automatycznie pobierze z serwera producenta najnowszą wersję programu i ją zainstaluje (po akceptacji podatnika).
  • Wprowadzono wymóg stosowania, wspólnego dla wszystkich producentów kas fiskalnych, protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą - terminalem płatniczym. Oznacza to, że kasy (ale nie drukarki) fiskalne będą mieć możliwość współpracy z dowolnym terminalem płatniczym (pod warunkiem, że operator dostarczający taki terminal zaimplementuje ten protokół w swoim oprogramowaniu). Takie rozwiązanie powinno zwiększyć konkurencyjność ofert terminali płatniczych.

Ile będą kosztowały kasy ONLINE?

Kasy Posnet ONLINE nie będą droższe!

Posnet zadeklarował, że kasy ONLINE, które zostaną wprowadzone do oferty, nie będą droższe od odpowiedników handlowych tychże kas z elektroniczną kopią paragonów, dostępnych w aktualnej ofercie.

Kasy ONLINE z odliczeniem nawet 1000 zł

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 1000 zł netto (jednak nie więcej niż 90% wartości urządzenia). Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z ww. odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

PRZYKŁAD

Nowa kasa Posnet ONLINE: 1299 zł netto
Odliczenie proponowane przez Ministerstwo Finansów: 1000 zł netto
Realny koszt zakupu nowej kasy ONLINE netto: 299 zł

Witryna stworzona na platformie